Handelsbetingelser

Vores pakker

Ved køb af vores pakker er der indregnet en rabat i forhold til listeprisen. Derfor skal beløbet indbetales helt eller i rater. Øvrige repetitionslektioner afregnes direkte med elevens faste kørelærer til den fastsatte listepris. Vores priser er inklusive moms. Ret til ændringer eller eventuelle fejl og mangler forbeholdes.

Refusion

I tilfælde af at der skulle opstå noget uventet for kursisterne på køreskolen TRAFIK START, kan man til enhver tid vælge at stoppe køreuddannelsen på køreskolen. Beløbet som refunderes fratrækkes selvfølgelig prisen for de forbrugt services. Priserne på services kan ses på www.trafikstart.dk/pakker-ydelser.

Generelt om pauser

Ved enhver pause over 3 måneder, skal man som loven kræver starte køreuddannelsen forfra link. Det betyder, at man skal betale for en af vores pakker på ny. Man kan under særlige omstændigheder tage et modul som selvstuderende, dog uden at det fra begyndelsen bliver planlagt som et fast punkt i uddannelsesforløbet. Det selvstuderet skal fremlægges for ens kørelærer.

Manøvrebane

Når du har været på manøvrebane, skal du sørge for ikke at holde pause i mere end 3 måneder. For så skal man forny sin manøvrebane igen og det koster 2.199 kr. Man kan altid aflyse sin manøvrebane, dog senest 7 dage inden den bestilte dato eller ved fremvisning af en lægeerklæring. Ellers koster det 2.199 kr. for en ny manøvrebane. Man skal til manøvrebanen huske at medbringe lektionsplanen samt kørekort-ansøgningen.

Køreteknisk anlæg (Glatbane)

Glatbanen gælder i 1 år. Det betyder imidlertid ikke at du må holde pause i mere end 3 måneder. Holder man over 1 års pause fra man har været på glatbane, skal man ifølge loven både begynde køreuddannelsen forfra og tage glatbane igen. Prisen for glatbane er 2.499 kr. Eleven kan til enhver til aflyse sin glatbane dog senest 7 dage før den bestilte øvelsesdato. Ellers skal man betale for en ny glatbane. Man skal til glatbane huske at medbringe lektionsplanen og kørekort-ansøgningen.

Kørelektioner

På køreskolen er vores elever altid velkommen til at aflyse en kørelektion, dog senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse eller ikke rettidig aflysning, skal man betale for de tabte lektioner. Ved fremmøde til kørelektioner i påvirket tilstand eller eleven ikke har sin lektionsplan, må man ifølge loven ikke køre på vejen. Og betaling for de tabte kørelektioner står eleven for. Husk efter d. 16. kørelektion, som er inkluderet i din pakke, skal du afregne direkte med din kørelærer for yderligere kørelektioner.

Mangelfuld udfyldning – elevens ansvar

Eleven vil fra første dag blive godt og grundigt instrueret i to meget vigtige ting:

  1. eleven skal altid medbringe sin kørekort-ansøgning og lektionsplan både til teoretisk og praktisk undervisning.
  2. eleven skal altid have egen og kørelærens underskrift som dokumentation på et gennemført modul. Ellers kan man af politiet blive afvist til både teori og praktisk prøve.

Køreskole TRAFIK START vil altid gøre det bedste for at hjælpe eleven med at have styr på dokumenterne, men i tilfælde af at kursisterne møder op på køreskolen uden de ovennævnte dokumenter – og dermed ikke får underskrevet sin dokumenter – vil dette være at betragte som mangelfuld og ukorrekt udfyldning af egne dokumenter, som er elevens eget ansvar.

Teori- og praktisk køreprøve

Ved fremmøde til teoriprøven og praktisk prøve skal man altid medbringe følgende:

  1. Gyldig billede-id (pas)
  2. Korrekt udfyldt lektionsplan
  3. Korrekt udfyldt kørekort ansøgning

I tilfælde af at kursisten ikke har de ovennævnte ting med sig til prøven, vil eleven blive afvist af politiet. Det betyder, at eleven selv skal betale for de forbundne udgifter ifølge prislisten (leje af skolevogn + nyt prøvegebyr til politiet).